DO Consultancy
     
Records Management Advies en Trainingen

 

Informatiebebeheer voor de WABO

 

In het najaar van 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze tweedaagse cursus ‘Informatiebeheer voor Wabo’ geeft een blik op de Wabo, de achtergronden, doelstellingen en actuele stand van zaken. Maar vooral besteedt de cursus aandacht aan het informatiebeheer rond de WABO en de noodzaak om dit goed op orde te hebben om de Wabo adequaat te kunnen uitvoeren.

 

Tijdens deze cursus worden de volgende aspecten belicht:

- registreren aanvragen

- digitaliseren van aanvragen en dossiers

- gebruik van metadata

- kwaliteitsaspecten van het informatiebeheer

- informatiebescherming/beveiliging

- informatiebeleid relatie met BAG en GBA: geo-informatie

- rol van het Klant Contact Centrum

- integratie van informatie

 

Indeling van de cursus:

Dag 1       :  - inleiding Wabo, de achtergronden

                    - doelstellingen Wabo

                    - metadata

                    - informatiebeleid en informatiebeveiliging

                    - processen / EGEM model

Dag 2       :  - kwaliteit van informatie

                    - rol van helpdesk / Klanten Contact Centrum

                    - relatie met geo-informatie

                    - integratie van informatie

 

 

Doelgroepen:

Records managers, medewerkers DIV, bibliothecarissen, documentalisten, archivarissen, informatiespecialisten, ICT-medewerkers, secretaresses en facilitaire medewerkers.

 

Tijdsduur:

Aanvang: 10.00 uur

Einde     : 17.00 uur

 

Docent:

Paul Geerders

 

Kosten:

€ 850,00 (excl. 21% BTW), dit is inclusief lunch, drankjes en versnaperingen

 

 

Data en locaties:

data volgen spoedig

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

DO Consultancy
Jagerspad 34
6374 CZ  Landgraaf


         dominique.hermans@doconsultancy.net
         www.doconsultancy.net

 

         06 24 886 887

KvK 14106447